ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕНДЕР – РЕКОНСТРУКЦИЈА ХОТЕЛА
ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂ. ПЛАНИР. НАБАВКИ, СПРОВОЂ. ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШ. УГОВОРА О НАБАВКАМА
ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БР. 1/2020 – РАДОВИ, САНАЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈНМВ: 1/2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ ЈНМВ: 1/2018
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА АУТОМОБИЛА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – НАБАВКА  АУТОМОБИЛА  БРОЈ ЈНМВ: 1/2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНМВ – 2/2017 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОДГОВОР-ПОЈАШЊЕЊЕ НА „КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНМВ 2/2017 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА”
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РЕКОНСТРУКЦИЈА САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА – 4. ФАЗА
ОДГОВОР НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈН 1/2017 – РЕКОНСТРУКЦИЈА САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА – 4. ФАЗА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – ЈН РЕКОНСТРУКЦИЈА САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА – 4. ФАЗА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЈН РЕКОНСТРУКЦИЈА САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА – 4. ФАЗА
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН 4/2017 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА III ФАЗА
ОДЛУКА О ЈН РАДОВИ ПОЗОРИШТЕ  III ФАЗА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА III ФАЗА
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
III ПОЈАШЊЕЊЕ – ИНФОРМАЦИЈА II ФАЗА РАДОВИ 2016
ПОЈАШЊЕЊЕ – ИНФОРМАЦИЈА II ФАЗА РАДОВИ 2016
II ПОЈАШЊЕЊЕ – ИНФОРМАЦИЈА II ФАЗА РАДОВИ 2016
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – II ФАЗА РАДОВИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА II ФАЗА РАДОВИ 2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВИ 2016-1
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1-2016
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 25.02.2016-1
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ДОМ КУЛТУРЕ 1-2016
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ДОМ КУЛТУРЕ 1-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ – ПОПРАВКА КРОВА 1-2016

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – РАДОВИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/2015
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САЛЕ ДОМА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

НАСТУПАЈУЋИ ДОГАЂАЈИ

There are no upcoming events.

Покровитељи

Општинска управа
Бачка Топола

 

Месна заједница
Бачка Топола

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

 

 

Фондација „Габор Бетлен” – Мађарска